UGAL

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Prof. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ-MIȘU  – președintele comisiei Economie și Administrarea Afacerilor
2. Prof. dr. ing. AIORDĂCHIOAIE Dorel Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
3. Prof. dr. ȘARPE Ancuța Daniela Economie și Administrarea Afacerilor
4. Conf. dr. LUKACS Edit Economie și Administrarea Afacerilor
5. Conf. dr. VÎRLĂNUȚĂ Florina Oana Economie și Administrarea Afacerilor
6. Lector dr. SAVU Cătălin Vasile Educație Fizică și Sport
7. Ș. l. dr. chim. MUREȘAN Alina Crina Inginerie
8. Conf. dr. DINICĂ Răzvan Istorie, Filosofie și Teologie
9. Lect. dr. ȘORCARU Daniela Elena Litere
10. Conf. dr. BĂLAN Gabriela Medicină și Farmacie
11. Conf. dr. ȘTEFĂNESCU Victorița Medicină și Farmacie
12. NICULCEA Adrian Valentin, student Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
13.  PLATON Cristina, studentă Economie și Administrarea Afacerilor