UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 118 din 24 martie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 33/18.3.2022,

 

În ședința ordinară în plen din data de 24 martie 2022, ora 12.00 (conform ordinii de zi), la care au participat 69 dintre cei 84 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Anexa 1).

Art. 2. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Regulamentul instituţional privind organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de doctorat în şcolile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Anexa 2).

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Anexa 1 - Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Anexa 2 - Regulamentul instituţional privind organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de doctorat în şcolile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email