UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 123 din 29 aprilie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG
Metodologiei privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei standard de pensionare și reîncadrarea personalului didactic pensionat;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 36/26.04.2021, înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității,

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 29 aprilie 2021, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, coroborat cu avizul pozitiv al Consiliului Facultății de Medicină și Farmacie, menținerea calității de titular, până la sfârșitul  anului universitar 2020-2021, a doamnei prof. univ. dr. Maria CIOROI, cadru didactic titular la Departamentul Științe farmaceutice, Facultatea de Medicină și Farmacie.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email