UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 161 din 26 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,

Senatul universitar, în data de 26 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, la propunerea Ligii Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Calendarul pentru alegerea studenților membri în Senat și în Consiliile facultăților, în conformitate cu dispozițiile Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019, după cum urmează:
  • 27 noiembrie 2019 – Constituirea comisiilor electorale și informarea comunității studențești cu privire la data, ora și locul organizării alegerilor prin afișare la secretariatul facultății, conform prevederilor metodologiei în vigoare.
  • 27 noiembrie 2019, începând cu ora 1100 – 28 noiembrie 2019, până la ora 1100 – Depunerea candidaturilor la secretariatul facultății, conform prevederilor metodologiei în vigoare.
  • 29 noiembrie 2019 (între orele 1100-1500) – Primul tur de scrutin.
  • 2 decembrie 2019 (între orele 1100-1500, cu excepția Facultății de Inginerie unde intervalul este 1200-1600 din motive logistice) – Al doilea tur de scrutin.
  • 3 decembrie 2019 – Reluarea procedurii de vot pentru candidații în situația de balotaj, conform prevederilor metodologiei în vigoare.
  • 2-3 decembrie 2019 – Comunicarea rezultatelor alegerilor către Biroul electoral al universității și ulterior către Senatul universitar.
  • 4-5 decembrie 2019 – Validarea rezultatelor alegerilor pentru Consiliile facultăților de către Senatul universitar.
  • 13 decembrie 2019 – Validarea rezultatelor alegerilor pentru Senat de către Senatul universitar.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU