UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 135 din 28 iunie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 28 iunie 2016,

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea  Facultății de Litere, cu avizul Consiliului de administrație, înființarea programului de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate (engleză – franceză), domeniul de studiu Limbi moderne aplicate, forma de învățământ cu frecvență, durata studiilor 3 ani, valabil începând cu anul universitar 2017 – 2018.

Art. 2. Se aprobă planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate (engleză – franceză), domeniul de studiu Limbi moderne aplicate, forma de învățământ cu frecvență, durata studiilor 3 ani, valabil începând cu anul universitar 2017 – 2018, de la Facultatea de Litere.

Art. 3. Se aprobă planurile de învățământ, valabile începând cu anul universitar 2016 – 2017, forma de învățământ cu frecvență, durata studiilor 3 ani, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, pentru următoarele programe de studii universitare de licență:
 • Management, domeniul Management;
 • Marketing, domeniul Marketing;
 • Contabilitate și informatică de gestiune, domeniul Contabilitate;
 • Finanțe și bănci, domeniul Finanțe;
 • Economie agroalimentară, domeniul Economie;
 • Afaceri internaționale, domeniul Economie și afaceri internaționale;
 • Economia comerțului, turismului și serviciilor, domeniul Administrarea afacerilor;
 • Informatică economică, domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică;
Art. 4.  Se aprobă planurile de învățământ, valabile începând cu anul universitar 2016 – 2017, de la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, pentru următoarele programe de studii universitare:
 • programul de studii universitare de licență Drept, domeniul Drept, forma de învățământ cu frecvență, durata studiilor 4 ani;
 • programul de studii universitare de licență Drept, domeniul Drept, forma de învățământ cu frecvență redusă, durata studiilor 4 ani;
 • programul de studii universitare de licență Administrație publică, domeniul Științe administrative, forma de învățământ cu frecvență, durata studiilor 3 ani;
 • programul de studii universitare de master Administrație publică și integrare europeană, domeniul Științe administrative, forma de  învățământ cu frecvență, durata studiilor 2 ani;
Art. 5. Se aprobă propunerea Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, cu avizul Consiliului de administrație, de înființare, în cadrul Centrului de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale și Politice, a structurii „Universitatea vârstei a treia” (U3A).

Art. 6. Se aprobă propunerea Facultății de Științe și Mediu de acordare a titlului de profesor emerit al UDJG domnului prof. univ. dr. fiz. Nicușor Velican. Totodată, se aprobă componența comisiei științifice de acordare a titlului, astfel:
Președinte
- prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu, președintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Membri:
- prof. dr. fiz. Luminița Moraru,
- prof. dr. fiz. Nicolae Țigău,
- prof. dr. fiz. Mirela Praisler,
- prof. dr. fiz. Mirela Voiculescu.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email