UGAL

Senatul universitar
Nr. 544/21.06.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 200 din 21 iunie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG;
Adreselor nr. 24759/20.6.2024 și nr. 24775/21.6.2024 înaintate Senatului, sub semnătura Directorului DJRU,

 

În urma rezultatului votului electronic foarte urgent cu termen limită 21 iunie 2024, ora 13.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 86 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

  

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul consiliilor facultăților, propunerile privind componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul consiliilor facultăților, propunerile privind componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul consiliilor facultăților, propunerile privind componența comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, cu avizul consiliilor facultăților, propunerile privind componența comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024. (Anexa 4)

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

Anexa 1: componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024
Anexa 2: componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024
Anexa 3: componența comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024
Anexa 4: componența comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email