UGAL

Senatul universitar
Nr. 267/2.04.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 113 din 2 aprilie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 27 din 22.3.2024, înaintată Senatului sub semnătura Rectorului interimar al universității,

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 2 aprilie 2024, ora 15.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 85 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar și cu recomandarea formulată de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și de către Departamentul de asigurarea calității, Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS, pentru programul de studii universitare de masterat Strategii și politici manageriale, domeniul de masterat Management, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar și cu recomandarea formulată de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și de către Departamentul de asigurarea calității, Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS, pentru programul de studii universitare de masterat Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism, domeniul de masterat Administrarea afacerilor, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar și cu recomandarea formulată de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și de către Departamentul de asigurarea calității, Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS, pentru programul de studii universitare de masterat Contabilitate și audit, domeniul de masterat Contabilitate, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar și cu recomandarea formulată de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și de către Departamentul de asigurarea calității, Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS, pentru programul de studii universitare de masterat Marketing și comunicare în afaceri, domeniul de masterat Marketing, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Art. 5. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar și cu recomandarea formulată de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și de către Departamentul de asigurarea calității, Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS, pentru programul de studii universitare de masterat Management financiar și bancar, domeniul de masterat Finanțe, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Art. 6. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, înființarea programului de studii universitare de masterat Management și digitalizare în producția industrială (la Cahul), domeniul de masterat Inginerie industrială, la Facultatea Transfrontalieră.

Art. 7. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat Management și digitalizare în producția industrială (la Cahul), domeniul de masterat Inginerie industrială, de la Facultatea Transfrontalieră.

Art. 8. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, transmiterea documentației către ANC, în vederea înscrierii calificării în RNCIS, pentru programul de studii universitare de masterat Management și digitalizare în producția industrială (la Cahul), domeniul de masterat Inginerie industrială, de la Facultatea Transfrontalieră.

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email