UGAL

Senatul universitar
Nr. 392/7.6.2023/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 131 din 7 iunie 2023

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 57/22.5.2023 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 7 iunie 2023, ora 13.30, (conform ordinii de zi), la care au participat 77 dintre cei 85 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

 

Articol unic. Se aprobă, cu avizul Biroului juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul Comisiei juridice și de etică a Senatului universitar, modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică Universitară. (Anexă)

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

Anexă: Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică Universitară

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email