UGAL

 

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

 

HOTĂRÂREA
nr. 30/17.11.2020

 

În conformitate cu:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Metodologia privind susținerea publică a tezei de doctorat la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, aprobată în ședința de senat din data de 22.06.2017 (Anexa 1);
Decizia Rectorului Universității nr. 1760/30.07.2020 privind numirea Directorului CSUD;

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, întrunit în ședință în data de 17 noiembrie 2020, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, la propunerea conducătorului de doctorat, cu unanimitatea voturilor exprimate, comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat a doamnei student-doctorand OANCEA D. ANA-MARIA, domeniul Biotehnologii, în următoarea componență:

1.   Preşedinte: Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Conducător de doctorat:   Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3. Referent oficial: Prof. dr. biochim. Simona-Rodica OANCEA
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
4. Referent oficial: Prof. dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
5. Referent oficial: Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului Școlii doctorale de Științe fundamentale și inginerești, cu unanimitatea voturilor exprimate, calendarul de desfășurare a procesului de selectare și alegere a reprezentantului doctoranzilor în Consiliul Școlii doctorale de Științe fundamentale și inginerești, după cum urmează:

  • (23 – 27) noiembrie 2020 – depunerea candidaturilor pentru membru CSD-SFI student-doctorand;
  • (2 – 8) decembrie 2020 – desfășurarea alegerilor (vot electronic, întocmire P-V);
  • 9 decembrie 2020 – depunere contestații;
  • 10 decembrie 2020 – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatului final;
  • (11 – 14) decembrie 2020 – avizarea în CSUD a alegerii reprezentantului doctoranzilor în CSD-SFI.

 

 

Director CSUD,
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU

 

 

Facebook Twitter