UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 72/21.07.2021

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 21 iulie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, la solicitarea Facultății Transfrontaliere, reprogramarea datei de susţinere a examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru programul de studii Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor și, pe cale de consecinţă, reluarea examenului la programul sus-menționat în data de 23 iulie 2021, ora 14:00 (modalitatea de susţinere este on-line, pe platforma Microsoft Teams).

Art. 2. În aplicarea art. 1, se aprobă componența comisiei pentru susținerea examenului de disertație în anul universitar 2020 – 2021, pentru programul de studii universitare de masterat Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor, după cum urmează:

DOMENIU PROGRAM STUDII   COMISIE
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor Președinte: Prof. dr. hab. ing. ec. Silvius STANCIU
Membri: Prof. dr. ing. Maria TURTOI
Conf. dr. ing. Cezar Ionuţ BICHESCU
Conf. univ.dr. Maricica STOIC
Secretar: Ş.L. dr. ing. Ştefan PINTILIE
Membru supleant: Ş.L. dr. ing. Livia PĂTRAŞCU

 

 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email