UGAL

ReForm este acronim derivat de la Reseach Platform

În acord cu strategia CDI asumată la nivel instituțional, ReForm-UDJG reprezintă un cadru modern de organizare în vederea mobilizării eficiente a resurselor universitare (resurse umane, infrastructura strategică) pentru cercetări multi-, inter- și transdisciplinare, de anvergură, competitive la nivel regional, național și internațional, cu impact științific, tehnologic, cultural și social.

ReForm-UDJG integrează activitatea unităților de cercetare performante cu cea a școlilor doctorale în vederea creșterii eficienței, a performanței științifice, a impactului și a vizibilității.
Strategia de dezvoltare a ReForm-UDJG derivă din Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, Strategia națională pentru competitivitate 2014 – 2020, Strategia CDI a Comisiei Europene (2014-2020) și totodată din viziunea UDJG privind activitatea de cercetare științifică și creație artistică prezentată în Strategia Cercetării - Dezvoltării - Inovării (CDI) 2016-2020; Strategia privind internaționalizarea activității CDI 2016-2020; Planul operational CDI-UDJG).

Activitatea ReForm-UDJG va fi structurată în următoarele domenii:
  1. Științe inginerești, științe exacte și științe ale naturii
  2. Științe sociale, științe umaniste și arte
  3. Științe biomedicale, știința sportului și a educației fizice
Obiectivele prioritare ale ReForm-UDJG au în vedere:
1. Crearea unei platforme de cercetare reprezentativă la nivel regional prin concentrarea resurselor şi prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor și a abordărilor multidisciplinare, evaluarea impactului fundamental și aplicativ pentru a facilita inovarea.
2. Concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă științifică și tehnologică, cu potenţial demonstrat prin rezultate relevante, cu vizibilitate impact în mediul economic și social.
3. Dezvoltarea unui mediu stimulativ pentru cercetarea fundamentală și aplicativă.
4. Internaţionalizarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare și creşterea vizibilității în domenii strategice.
5. Direcționarea activităţilor de cercetare, dezvoltare și inovare în acord cu nevoile societății, pentru a răspunde unor teme legate de provocările globale, de importanţă națională și internațională.
6. Extinderea competențelor resursei umane implicate în cercetare, pentru transformarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare într-un factor al progresului științific și al creşterii economice.

Pentru detalii, vezi AICI Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Platformei integrate de cercetare interdisciplinară competitivă „Dunărea de Jos” (ReForm-UDJG), adoptat prin Hotărârea Senatului nr. 71 din 13 iulie 2017

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email