UGAL

În acord cu strategia și viziunea pe termen scurt, mediu și lung, cu interesul și strategiile naționale, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) dezvoltă un mediu de cercetare centrat pe progres tehnologic şi inovare, competitiv la nivel naţional şi internaţional, orientat către nevoile societății în domenii de tradiție în Galați, industria alimentară și constructia de nave.
 
În aceste domenii, la nivel instituțional funcționează două rețele integrate de cercetare, dezvoltare Și inovare, care coagulează excelența resurselor (infrastructura și resursa umană), pentru implicarea în dezvoltarea și transferul de tehnologii la nivel industrial:
 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email