UGAL

 • Promovează protecţia proprietăţii industriale în mediul academic, precum şi serviciile OSIM.
 • Exploatează și antrenează potențialul științific regional în acțiuni de promovare și utilizare a sistemului proprietății industriale.
 • Asigură mediatizarea acţiunilor de instruire profesională în domeniul proprietății industriale.
 • Realizează legătura dintre OSIM şi inventatorii, întreprinzătorii şi agenţii economici din  regiunea sud-est și de la nivel național, organizând mese rotunde, dezbateri, lecţii atelier, sondaje de opinii etc.
 • Facilitează, prin legăturile locale, introducerea cursurilor de proprietate industrială în instituţiile din învăţământul superior şi preuniversitar.
 • Facilitează contactele între inventatori şi agenţii economici interesaţi în valorificarea unor invenţii.
 • Se preocupă continuu de creşterea numărului de cereri de protecţie intelectuală depuse la OSIM în domeniul proprietăţii industriale.
 • Organizează întâlniri ale inventatorilor și ale specialiştilor OSIM cu organizaţiile profesionale de la nivel regional.
 • Facilitează participarea la târguri şi expoziţii a inventatorilor ale căror invenţii au fost aplicate sau urmează a fi aplicate, în vederea promovării acestora.
 • Participă la târguri şi expoziţii în vederea promovării invențiilor realizate în universitate.
 • Atrage fonduri pentru stimularea dezvoltării activităţilor inovative, prin organizarea la nivel local şi regional a unor manifestări de tipul: "Invenţia anului", "Inventatori remarcaţi din regiune" sau "Agenţii economici cei mai activi în domeniul PPI" etc., laureaţii acestora fiind mediatizaţi.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email