UGAL

După o muncă laborioasă începută în 2013, noul standard ocupațional pentru profesia de Expert Legislația Muncii a fost aprobat de către Tiberiu Dobrescu, Președintele Autorității Naționale pentru Calificări, prin Decizia nr. 391 din 14.09.2021.

Inițiativa revizuirii standardului ocupațional al acestei profesii a aparținut Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii, organism din care face parte și conf. univ. dr. Ana Ștefănescu, prodecan al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Echipa de redactare a standardului a fost coordonată de către președintele UNELM, Corneliu Bențe și compusă din: Laurențiu Dan Brîncuș, Adrian-Ionuț Bucur, Laura Georgescu, Ciprian Aurel Pop, Roxana-Maria Popescu, Ana Ștefănescu.

Revizuirea standardului ocupațional a intervenit ca urmare a modificărilor aduse Codului muncii prin Legea nr. 213/2020, dar și pentru a pune în acord competențele Expertului în legislația muncii cu tendințele europene și internaționale de standardizare a altor profesii similare.

Principalele modificări aduse sunt:

  • stabilirea noilor competențe profesionale astfel încât acestea să răspundă nevoilor angajatorilor și lucrătorilor, deopotrivă;
  • expunerea în detaliu a activităților specifice profesiei, structurate pe cinci domenii esențiale (managementul relațiilor de muncă; asistența tehnică; reprezentarea; concilierea; auditarea);
  • clarificarea modalităților de exercitare a profesiei: Persoană Fizică Autorizată, Întreprindere Individuală, Societate – persoană juridică sau angajat, potrivit legii;
  • stabilirea unor măsuri cu privire la conflictul de interese, concurența neloială și confidențialitatea informațiilor primite;
  • stabilirea de noi condiții de acces în profesie  (a) Pentru absolvenții de studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent, este obligatorie o experiență de minim 2 ani în domeniul dreptului muncii / resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii; b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani, în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.)
  • majorarea duratei cursului de la 180 de ore la 240 de ore, timp care nu include orele de studiu individual;
  • stabilirea unei programe noi de pregătire, care să asigure dobândirea tuturor competențelor stabilite.

Prin acest demers, profesia de EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII din România este acum aproape identică cu cea din Italia, Spania, Franța, Blegia, Canada, Japonia sau Coreea de Sud.

Standardul ocupațional poate fi consultat pe site-ul ANC: http://intern.anc.edu.ro/.../manag.../uploads/1631701159.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email