UGAL

Seminarul „Standarde necesare în dezvoltarea serviciilor de turism transfrontalier. Sprijin pentru elaborarea planului de afaceri”, din cadrul proiectului „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni, Ucraina și Județul Galați, România)”, s-a desfășurat în perioada 10-11 septembrie 2021, în localitatea Reni, Republica Ucraina.

La seminar au participat reprezentanți ai autorităților locale din Reni și peste 30 de prestatorii de servicii turistice din toate cele 3 regiuni transfrontaliere. Seminarul a fost deschis de către dl Liubomir Chiriac, manager de proiect, director executiv, IDIS ”Viitorul”, urmat de dl Cristian Munteniță, coordonator de proiect, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, dl Nicon Pîslari, coordonator de proiect, Consiliul Raional Cahul și dna Liliana Ivanov, coordonatoare de proiect, Comunitatea teritorială Reni, Ucraina.

Amenajarea spațiilor de cazare în mediul rural conform standardelor de calitate eurocites, analiza comparativă a sistemului de certificare a calității în dezvoltarea ecoturismului (turismului verde): Moldova, Ucraina și România și Standardele în ecoturism: acreditarea internațională și certificarea la nivel local au fost principalele teme abordate la acest eveniment.

Eco-club „Dervent” Satul Novoselskoie și „Destinatia Kotlovina” satul Kotlovina au fost cele două destinații etno-culturale și de divertisment pe care participanții din cele trei țări le-au vizitat.

În cea de-a doua zi, după o serie de discuții și exemplificări ale modelelor de succes privind dezvoltarea turismului verde în comunitatea teritorială Reni și regiunea Odessa, a fost vizitat Târgul Etno-turistic "Danube HQ" Reni.

Următoarea întâlnire din luna octombrie va fi organizată în Chișinău, Republica Moldova.

Proiectul transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni, Ucraina și Județul Galați, România)”, BSB 817 este implementat de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Moldova), Comitetul Executiv al Consiliului Local al or. Reni (Ucraina) și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România). Proiectul este parte a Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” și este cofinanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.

Acest comunicat de presă a fost produs cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina și județul Galați, România)”, BSB 817 și nu poate fi, în niciun caz, luat pentru a reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email