UGAL

Medicină în limba engleză este cel mai nou program de licență al Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul U.D.J.G. și se adresează studenților pe cont propriu valutar din afara sau din interiorul U.E. dar și altor candidați care îndeplinesc condițiile de admitere în învățământul superior, conform legislației în vigoare. Programul durează 6 ani și pentru anul acesta s-au scos la admitere 45 de locuri cu taxă.

Admiterea se face pe bază de dosar, cu departajare în funcție de media examenului de bacalaureat, însă candidații trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică internațional nivel minim B2 pe limba engleză, sau un certificat de competență lingvistică nu mai vechi de 2 ani, obținut de la Centrul de Limbi Moderne, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Sunt scutiți de  prezentarea acestuia cetățenii care au absolvit studiile liceale într-o unitate de învățământ cu predare în limba engleză sau care au primit minimum calificativul B2 în cadrul examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare la admitere:

  • în cazul în care 2 candidaţi prezintă aceeaşi notă, departajarea se va face astfel: se va lua în considerare media aritmetică a notelor de la una dintre disciplinele: Biologie, Chimie, Fizică, Fizică-Chimie, Științele vieții, Matematică;
  • dacă în planul de învăţământ există mai multe discipline din cele enumerate mai sus, se va considera inițial media aritmetică a notelor de la disciplina Biologie, ulterior media aritmetică a notelor de la disciplina Chimie, ulterior media aritmetică a notelor de la disciplina Fizică, ulterior media aritmetică a notelor de la disciplina Fizică-Chimie, ulterior media aritmetică a notelor de la disciplina Științele vieții, ulterior media aritmetică a notelor de la disciplina Matematică.

Ierarhizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs și se va afișa pe site-ul https://www.admitere.ugal.ro/. Rezultatele selecției nu pot fi contestate.

Taxa de şcolarizare este echivalentul în lei a 6.000 euro/an universitar, pe tot parcursul ciclului de studii (6 ani). Taxa pentru procesarea dosarului este nerambursabilă, iar cuantumul ei este de 1000 lei.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email