UGAL

Pentru cele 52 de programe de masterat, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi scoate la concurs anul acesta 862 de locuri la buget și 849 de locuri la taxă. În plus, la Facultatea Transfrontalieră sunt disponibile 380 de locuri pentru românii de pretutindeni. Admiterea la masterat se face diferenţiat, în funcţie de facultate: examen pe bază de dosar sau prin interviu, ponderat cu media de la licenţă.

La Facultățile de Inginerie, Litere, Științe Juridice, Sociale și Politice, Științe și Mediu și Educație Fizică și Sport, admiterea candidaților la master se face prin concurs pe bază de dosar. În media finală de admitere 50% reprezintă media aritmetică a examenului de diplomă/licență și 50% media generală ponderată de promovare a studiilor. La programul de masterat în engleză de la Facultatea de Arhitectură Navală este prevăzut în plus un test eliminatoriu de limbă engleză.

La Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, media finală de admitere se calculează ponderând media examenului de diplomă/licență (60%) și media generală de promovare a studiilor (40%).

La Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila media de admitere se calculează din 40% media aritmetică a examenului de diplomă/licență și 60% media generală aritmetică de promovare a studiilor.

La Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, media de admitere se calculează din 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licență și 50% nota obținută la interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate).

La Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, la programul de studii „Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială” admiterea se calculează din 60% media aritmetică a examenului de diplomă/licență și 40% nota obținută în urma susținerii orale a unui proiect de cercetare a candidatului. La programul „Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene”, interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie, admiterea se face pe bază de dosar, iar media de admitere se calculează din 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licență și 50% media generală ponderată de promovare a studiilor.

La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, media finală de admitere se calculează din 70% media aritmetică a examenului de diplomă/licență și 30% media generală aritmetică de promovare a studiilor.

La Facultatea Transfrontalieră, admiterea la toate programele de studii se face pe bază de concurs de dosare (50% media aritmetică a examenului de diplomă/licență și 50% media generală aritmetică de promovare a studiilor). Excepție face programul „Științe penale și criminalistică”, derulat la Chișinău, unde media finală de admitere se calculează din 75% nota obţinută la un interviu pe baza unei tematici stabilită de facultate și 25% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

Facultatatea de Arte este singura din universitate la care admiterea constă exclusiv in probe practice. La proba I, care este eliminatorie, candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină prezentarea unei teme de cercetare din zona arte lirice pe care și-o dorește să o studieze în cadrul masteratului, interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament. Proba a doua este una practică și este evaluată cu notă. Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină interpretarea unei lucrări muzicale de factură clasică, alta față de cea aleasă pentru prima probă. Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate. Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii. Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

 

Înscrierile se desfăşoară atât online cât și fizic în centrele special amenajate la facultăți, în perioada 15.07.2021 – 22.07.2021.

Pe 23 și 24 iulie 2021 se desfăşoară probele de concurs, iar pe 26-27 iulie se afișează primele rezultate.

În zilele de 28 și 29 iulie 2021 candidații declarați admiși sunt așteptați cu diplomele de licență în original (termen final de depunere a diplomei - 29 iulie, ora 12.00), iar pe 29 iulie 2021 se vor afişa rezultatele finale.

Taxa de înscriere, pentru fiecare program în parte este de 150 de lei.

Mai multe detalii puteți obține accesând www.admitere.ugal.ro, secțiunea Masterat.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email