UGAL

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat lansarea competițiilor pentru „Proiecte de cercetare postdoctorală” – PD2021 și ”Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” – TE2021. PD2021 urmărește sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională în activitatea de cercetare ştiinţifică, în instituţii de cercetare din România.

Obiectivele competiției sunt: asigurarea suportului financiar şi logistic necesar tinerilor, doctori în ştiinţe, pentru efectuarea activităților de cercetare în ţară; creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în plan internaţional; creşterea numărului de cercetători cu normă întreagă finanţaţi prin proiecte de cercetare şi angajaţi în unităţi de cercetare din România. Pot depune propuneri de proiecte cei care au obținut doctoratul cu cel mult șase ani în urmă, au vârsta mai mică sau egală cu 40 de ani și nu au beneficiat de un alt proiect de cercetare tip PD finanţat din fonduri publice. Proiectul trebuie să se desfăşoare într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din România care nu are conturile blocate, nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă, nu a furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI. O persoană poate participa, în calitate de mentor, cu maxim 3 proiecte postdoctorale în prezenta competiție. Durata proiectului este de min. 12- max. 24 luni, iar bugetul maxim este de 250.000 lei.

Competiția TE2021 are ca scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent. Obiectivele conexe sunt: dezvoltarea abilităţilor tinerilor cercetători de a conduce echipe şi de a administra proiecte de cercetare; creşterea numărului de cercetători cu rezultate vizibile internaţional; creşterea capacităţii tinerilor cercetători de a participa cu succes la programe de cercetare, dezvoltare şi inovare, cu finanţare internaţională. Pot depune propuneri de proiecte cei care au obținut doctoratul cu cel mult 12 ani în urmă, au vârsta mai mică sau egală cu 45 de ani și nu au beneficiat de un alt proiect de cercetare tip TE finanţat din fonduri publice. Durata proiectului este de min. 18 – max. 24 luni, iar bugetul este de 450.000 lei.

Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit. Platforma de depunere va fi disponibilă începând din data de 10.06.2021. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00. Competițiile sunt organizate de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.

Toate informațiile sunt disponibile atât pe site-ul UEFISCDI, la adresa https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie, Secțiunea Pachet de informații și proces de depunere, cât și pe site-ul CNCS, la adresa http://www.cncs-nrc.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie-pce-2021/

Sursa: https://uefiscdi.gov.ro/news-lansare-competitii-proiecte-de-cercetare-postdoctorala-pd-si-proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-indep

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email