UGAL

Sub egida ANCONAV se derulează de zece ani proiectul  Colocviile Constructorilor de Nave – CCN, având sponsor principal Bureau Veritas România. Fondator al acestui proiect a fost dr. ing. Gelu Kahu (8 ian.1930 – 21 dec. 2018), membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România. Dr. ing. Gelu Kahu, remarcabil specialist în construcţii navale, dar mai ales un veritabil vizionar al construcțiilor navale în România, a marcat întreaga evoluție și dezvoltare a acestui domeniu.

În luna decembrie 2018, după o îndelungată suferință, dr. ing. Gelu Kahu și-a încheiat misiunea pe acest pământ. În cadrul ședinței ANCONAV nr. 77 din 24 mai 2019, ca urmare a propunerii membrilor CCN privind realizarea unui bust al său, s-a aprobat de către membrii ANCONAV realizarea unei lucrări artistice. Mulțumim membrilor ANCONAV care prin contribuția lor au făcut posibilă realizarea lucrării (SN ATG Giurgiu, SN Constanța, DMT Galați, ICEPRONAV Engineering Galați, IP Constanța, KAEFER Shipbuilding Contracting  Galați, NASDIS Galați, SDG Galați, SN Orșova, SN SEVERNAV Drobeta Turnu Severin).

Conducerea Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) a acceptat amplasarea lucrării pe peretele exterior al corpului CN al Facultății de Arhitectură Navală. Mulțumim domnului rector UDJG, prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu și domnului președinte al Senatului UDJG, prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău precum și domnului prof. univ. dr. ing. Costel Iulian Mocanu, președintele Asociației Arhitecților Navali, pentru sprijinul acordat pe toată perioada derulării activităților în vederea execuției lucrării.

În ziua de 3 iunie 2020 o altă personalitate de vârf a navaliștilor români, prof. univ. Liviu Dan Stoicescu, (n. 21 ian.1933) membru al Academiei de Științe Tehnice din România, și-a încheiat experiența de analiză cu Elemente finite a lumii noastre fizice și acum experimentează lumea infinită a Cerurilor.

Bucurându-se de mult respect și aprecieri din partea navaliștilor, au apărut propuneri multiple pentru realizarea unui basorelief și pentru domnia sa.  Și astfel, s-a stabilit să se realizeze câte un basorelief pentru fiecare dintre acești specialiști remarcabili ai construcțiilor navale românești. Realizatorul basoreliefurilor este sculptorul Mugurel Vrînceanu, șeful Catedrei de sculptură de la Liceul de Arte din Galați.

Lucrările sunt amplasate la Facultatea de Arhitectură Navală, unde generații de profesori și studenți le vor da onorul și vor fi inspirați conform dictonului ”PER ASPERA AD ASTRA” (calea spre succes este presărată cu numeroase dificultăți, deci trebuie să perseverăm).

Ambii specialiști au trăit în vremuri complicate, imprevizibile, dar valoarea se impune indiferent de obstacole.

Dr. ing. Gelu Kahu a marcat industria navală românească și gălățeană în perioada 1951-1997, ca director tehnic al SNG, director general al Centralei Industriale Navale, fondator și director al ICEPRONAV. A fost un remarcabil specialist în construcţii navale, cercetător ştiinţific atestat, doctor în „Inginerie Industrială” și apoi, doctor în „Ştiinţa Calculatoarelor”. A fost membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România și Cetățean de onoare al Municipiului Galați. A primit Diploma de Excelență acordată de ANCONAV. După cum mărturisea, întreaga sa viaţă a fost clădită  pe efortul necesar pentru identificarea şi promovarea unor concepte  destinate să influenţeze dezvoltarea și progresul, în domeniile de care s-a ocupat. A fost un om multilateral, cu aleasă cultură (meloman, colaborator la mai multe publicații), sensibil, cu viziune și inițiative în diverse domenii, cu reale calități de lider. Punea suflet în tot ceea ce făcea și știa să pună omul potrivit la locul potrivit.

Cariera prof. univ. emerit dr. ing. Liviu Dan Stoicescu, membru al Academiei de Științe Tehnice din România este legată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și de cercetarea și proiectarea în domeniul naval. A avut o activitate științifică remarcabilă, la care s-a adăugat o solidă cultură umanistă, fiind mentor și conducător de doctorat al multor generații de ingineri. A predat disciplinele de Mecanică Teoretică, Rezistența Materialelor, Vibrații Mecanice, Mecanica Structurilor de Nave. A avut diverse funcții în cadrul UDJG. A primit titlul de Doctor Honoris Causa acordat de Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța în noiembrie 2012.

Din preocupările sale de cercetare amintim: Dezvoltarea Metodei Elementelor Finite în calculul barelor cu pereți subțiri, plăcilor cu ortotropie de structură și a fluidului în mișcare potențială în jurul navei, Vibrațiile navei și Dinamica liniilor de arbori navali. A fost un om complex, cu preocupări multiple, cu talent scriitoricesc, un adevărat gentleman al mediului universitar.

PROGRAM INAUGURARE BASORELIEFURI dr. ing. Gelu Kahu și prof. univ. Liviu Dan Stoicescu:

DATA/LOC: 14 Ianuarie 2021, ora 12.00; Facultatea de Arhitectură Navală, Str. Domnească nr. 111

INVITAȚI:

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați: Rector, Președinte Senat, Decan FAN, Președinte Asociația Arhitecților Navali, cadre didactice FAN, sponsori. 

Sculptorul, prof. Mugurel Vrînceanu, reprezentanți familie, Primărie / Consiliu local / Consiliu Județean, ANCONAV, AGIR filiala Galați, Comitetul de organizare proiect Colocviile Constructorilor de Nave-CCN, Direcția de Cultură și Patrimoniu, reprezentanți Presă, navaliști.

DESFĂȘURĂTOR:

  • Deschiderea evenimentului - Conducerea UDJG  și decan FAN;
  • Comitetul organizare CCN: Istoria realizării lucrărilor;
  • Asociația Arhitecților Navali - implicare, contribuții;
  • Scurte biografii ale personalităților: dr. ing. Gelu Kahu și prof. univ. Liviu Dan Stoicescu și contribuția lor la dezvoltarea industriei construcțiilor de nave;
  • Cuvântul sculptorului;
  • Invitații au cuvântul.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email