UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează începând cu data de 10 septembrie 2020 cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Redactarea și publicarea articolelor științifice”. Programul este finanțat prin intermediul proiectului CNFIS-FDI-2020-0451 „Inovare prin Cercetare de Excelență - CEREX UDJG”, director proiect Prorector  prof. univ. dr. ing. dr. ec. habil Silvius STANCIU, fiind oferit fără taxă doctoranzilor și personalului didactic din universități, care vizează publicarea de articole științifice în reviste recunoscute la nivel internațional, cu factor de impact ridicat.

 

În cadrul acestui program au fost invitate și vor susține prelegeri personalități din diverse domenii științifice, editori șefi, membri fondatori sau membri ai comitetelor redacționale ale unor importante reviste românești indexate Clarivate Analitics. 
 
Membrii invitați care vor susține prelegeri sunt:
- Prof. univ. dr. ing. habil. Eugen Victor Cristian RUSU, Membru corespondent  Academia Română;
- Prof. univ. dr. Eugen TÂRCOVEANU, Fondator & Redactor şef Jurnalul de chirurgie;
- Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lucian RADU, Publisher Chief Revista Materiale plastice;
- Prof. univ. dr. ing. Iuliana APRODU, Editor-in-Chief The Annals of the University Dunarea de Jos of Galați,  Fascicle VI-FOOD TECHNOLOGY;
- Prof. univ. dr. ing. Maria GAVRILESCU, Editor-in-Chief Procedia Environmental Science, Engineering and Management Journal; 
- Prof. univ. dr. Ștefana JURCOANE, Chief Editor Romanian Biotechnological Letters;
- Prof. univ. dr. Vasile DINU, Redactor șef Amfiteatrul Economic.
 
Activitatea didactică va fi coordonată de Prorector prof. univ. dr. ing. dr. ec. habil Silvius STANCIU și Prof. univ. dr. habil. Florin BUHOCIU.