UGAL

Acest proiect are drept scop redimensionarea expertizei academice în contextul vecinătății estice a României, în special în relația cu Republica Moldova și Ucraina. Creșterea vizibilității la nivel internațional a problemelor regionale și o înțelegere a acestora la nivel politic și strategic, identificarea pozițiilor și a intereselor naționale pe termen lung sunt elemente sine qua non în formularea unui discurs politic coerent la nivel național și regional.

În aceeași notă, revizuirea politicii europene de vecinătate (PEV) - și  a Parteneriatului Estic în mod specific -  a făcut obiectul a numeroase consultări publice reunind contribuții din partea statelor membre, a instituțiilor UE, a organizațiilor internaționale dar și a societății civile, ceea ce reconfirmă necesitatea reevaluării PEV. 
 
Obiectivele generale ale acestui proiect sunt crearea unui consorțiu științific de colaborare la nivel academic și de cercetare menit să reunească expertiza deja existentă pe vecinătatea estică a României, identificarea pozițiilor și a intereselor regionale/naționale pe termen lung printr-o analiză sistematică a ceea ce s-a realizat (sau nu) până în prezent (foreign policy and strategic review) și informarea politicilor și strategiilor naționale axate pe vecinătatea estică, și implicit formularea unui discurs coerent la nivel european/internațional. Reconfirmarea contribuției României la revizuirea Parteneriatului Estic printr-o strânsă coordonare în contextul elaborării unei strategii globale a UE în domeniul politicii externe și de securitate, cu efect direct în relațiile cu statele din est, în mod specific cu Republica Moldova și Ucraina.
 
Participanți:
Elveția
• Universitatea din Fribourg
Regatul Unit al Marii Britanii
• Universitatea din Cambridge
România
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Universitatea din București
Universitatea de Vest Timișoara
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean, Sibiu
Republica Moldova
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Republicii Moldova
 
 
 În cadrul acestui proiect vor fi organizate următoarele evenimente:
 
1. Conferință: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 
Se analizează oportunitatea tematică și necesitatea creării unei rețele transnaționale de cooperare academică. Se va trasa contextul și tematica generală pe vecinătatea estică, Moldova și Ucraina și, ca primă abordare transdisciplinară, analiza chestiunii din Transnistria.
 
Data:  14-15 Decembrie, 2019
Durată: 2 zile 
Tematica: Republica Moldova și Transnistria în contextul vecinătății estice a României
Obiective: crearea unui consorțiu științific sau a parteneriatului între universități/centre de expertiză și inventarierea stadiului actual al cercetării/intervenții în plen/redactarea raportului 
Sugestii panel: context juridic și socio-politic; politică externă și de securitate, drepturile omului, istorie, scenario-building (predicții și scenarii geopolitice).
Key-note speakers: reprezentanți Universitatea Galați/ București și/sau Odessa.
NB: vor fi incluși și invitați din Tiraspol
• Partener în organizare - Casa de Cultură a Studenților din Galați
• Sponsor - Cofetăria Blanche
 
 
 
2. Conferință: Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
 
Conferință pe tematica vecinătații: examinarea percepțiilor geopolitice și a situațiilor de conflict și cooperare din regiune. Cum definesc/interpretează/percep actorii regionali vecinătatea și o traduc în politica externă.
 
Data: Primăvară, 2020
Durata: 2 zile
Tematica: Punctele cardinale ale vecinătății din perspectiva României, Republicii Moldovei și a Ucrainei. De la percepții geopolitice la cooperare și/conflict.
Obiective: 1. Publicarea studiilor/concluziilor (conference proceedings) / II. Creșterea vizibilității la nivel internațional a problemelor regionale / III. O mai bună înțelegere a acestora la nivel politic și strategic.
Structura: dezbateri în plen/secțiuni/concluzii/extinderea acordului de parteneriat
Sugestii tematică secțiuni: politică externă și de securitate, drepturile omului, istorie, societate civilă, war-gaming simulations (predicții și scenarii geopolitice).
Key-note speakers: profesor (istorie, relații internaționale) Universitatea Cambridge, Marc Galeotti (expert pe regiune/Rusia).
Sugestii participanți panel-uri: Adam Hug, Foreign Policy Centre, UK et alii.
 
3. Conferințe și proiecte viitoare: Universitatea din Odessa/Kiev, Bruxelles, Universitatea Cambridge, Universitatea de Vest din Timișoara.
 
Grup de inițiativă: 
Dinu Gîndu (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați)
Cătălina Moisescu (Universitatea Fribourg, Elveția)
Andra-Lucia Martinescu (Universitatea din Cambridge, UK)
 
Consiliu științific:
Prof. univ. dr. Dan Dungaciu (Fundația Universitară a Mării Negre)
Prof. univ. dr. Florin Tudor (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați)
Prof. univ. dr. Constantin Ardeleanu (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați)
Prof. univ. dr. Radu Carp (Universitatea din București)
etc.