UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere şi Centrul de studii culturale Dialogis în colaborare cu Universitatea din Limoges, Facultatea de Litere şi de Ştiinţe Umane și Echipa de cercetare EHIC EA 1087 – Espaces Humains et Interactions Culturelles organizează, în perioada 3-4 martie 2017, Colocviul Internaţional „Istoriile tulburi şi memoria/memoriile Europei: cultură, istorie, identitate”.
 
Colocviul se înscrie pe coordonatele trasate în interiorul unei axe prioritare a programului HORIZON 2020, UNDERSTANDING EUROPE. PROMOTING EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE – Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts (CULT-COOP-2017-2).

Pentru ediţia din 2017, echipa Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați colaborează cu echipa de cercetare EHIC EA 1087 – Espaces Humains et Interactions Culturelles a Facultăţii de Litere şi de Ştiinţe Umane din cadrul Universităţii din Limoges, care are o lungă şi semnificativă experienţă în organizarea evenimentelor ştiinţifice înscrise în aria tematică vizată.

Problematica abordată se situează în prelungirea temelor dezbătute în 2014 şi 2015 în cadrul altor două manifestări internaţionale organizate de Facultatea de Litere (Identitate şi memorie culturală în Europa secolelor XX-XXI, şi Forme ale opoziţiei culturale şi reprezentări identitare în Europa totalitarismelor).

Obiectivul fundamental al manifestării este reunirea cercetătorilor din domeniul ştiinţelor socio-umane (istoria şi istoriografia, (psiho)sociologia fenomenelor identitare, studiile literare, antropologia culturală, antropologia memoriei, Cultural Memory Studies, istoria ideilor şi a mentalităţilor, studiile politice, pedagogia, jurnalismul, comunicarea interculturală etc.), invitaţi să-şi exprime punctele de vedere – dintr-o perspectivă inter- şi transdisciplinară – asupra raporturilor dintre configuraţiile naţional-identitare şi construcţia unei identităţi culturale europene. Punctul central de interes îl constituie confruntarea cu moştenirea cultural-istorică „inconfortabilă” legată, în special, de experienţa celui de-al Doilea Război Mondial şi a derivelor totalitare ale secolului XX-lea. 
 
Participanţii sunt, aşadar, invitaţi să dezbată o serie de teme legate de consecinţele acestor istorii „tulburi” asupra construcţiei „ideii de Europa”, cum ar fi :
 
- Memoria crimelor împotriva umanităţii: mărturie, uitare şi refuz (istorie, drept, comemorări, turism, literatură, cinema…);
- Ficţionalizarea istoriilor „incomode” în producţiile literare, artistice şi cinematografice apărute în Europa (post)totalitară;
- „Indicibilul” scriiturii concentraţionare şi tăcerile istoriei; 
- „Conflictele în jurul memoriei” în Europa postbelică şi contemporană;
- „Istoriile tulburi” şi pedagogiile memoriei în învăţământul european contemporan;
- „Post-memoria” în Europa contemporană: orizonturi de aşteptare / vs /metanaraţiuni legitimatoare;
- Europa posttotalitară faţă cu Rusia, Turcia şi Orientul Mijlociu.
 
O selecţie a articolelor va fi publicată în Irrésignations – colecţie comparatistă şi pluridisciplinară (Litere şi Ştiinţe Umane) coordonată de Echipa de Cercetare EHIC a Universităţii din Limoges, sub îndrumarea profesorului Till Kuhnle – Shaker Verlag, Aix-la-Chapelle (Aachen). Limbile de publicare vor fi franceza (prioritară), engleza şi  germana.
 
Comitetul ştiinţific:
 
Prof. emerit dr. Dr. H. C. Henning Krauss, Universitatea din Augsburg, Facultatea de Filogie-Istorie, Germania 
Prof. emerit dr. Jean-Marie Grassin, Universitatea din Limoges, EHIC EA 1087 – Espaces Humains et Interactions Culturelles
Prof. emerit dr. Hans Peter Lund, Universitatea din Copenhaga, Facultatea de Ştiinţe Umane, Danemarca
Prof. dr. Pierre-Yves Boissau, Laboratoire de Recherche LLA-CRÉATIS – Universitatea din Toulouse „Jean Jaurès”, Franţa
Prof. dr. Mircea A. Diaconu, Facultatea de Litere, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof. dr. Gheorghe Manolache, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. dr. Vasile Spiridon, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Prof. dr. Iulian Boldea, Facultatea de Litere, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş
Prof. dr. Caius Dobrescu, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti

Comitetul de organizare:
 
Preşedinţi : Prof. dr. Till Kuhnle, Prof. dr. Alina Crihană
 
Membri : Prof. dr. Michaela Praisler, Lect. dr. Daniela Şorcaru, Lect. dr. Daniela Bogdan, Conf. dr. Cătălin Negoiţă, Prof. dr. George Enache

Persoane de contact:
Till Kuhnle – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Alina Crihană - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 
Date-limită:
 
- Transmiterea intenţiei de participare într-o fişă preliminară care să cuprindă: titlul, rezumatul propunerii (maximum 200 de cuvinte) şi cuvintele-cheie (5-6) în franceză: 30 noiembrie 2016;
- Notificarea autorilor: 15 ianuarie 2017;
- Trimiterea comunicărilor in extenso (în format electronic, via e-mail): 15 februarie 2017. 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email