UGAL

În data de 15 decembrie 2023 a avut loc conferința de finalizare a proiectului Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, contract nr. 309/10.07.2020, cod SMIS 2014+: 127065, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Conferința a fost deschisă de managerul proiectului, dna. prof. dr. habil. Cătălina Iticescu, care a prezentat aspectele cele mai relevante din perioadele de scriere și implementare ale proiectului și de prof. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în calitate de reprezentant al beneficiarului proiectului. Domnia sa a subliniat importanța proiectului atât la nivel regional și național, cât și la nivel european, prin prisma rezultatului acestuia, o infrastructură de cercetare de excepție, Infrastructura de cercetare REXDAN (IC REXDAN). Dna. prof. dr. Mirela Voiculescu a prezentat obiectivele proiectului, stadiul indicatorilor asumați prin cererea de finanțare, activitățile proiectului și rezultatele acestuia. Infrastructura de cercetare REXDAN este la acest moment finalizată, fiind compusă dintr-un centru de cercetare fix și o navă de cercetare, deservite de peste 280 echipamente de cercetare de ultimă generație aflate în laboratoare de analize instrumentale, fizico-chimice, spectrometrie, cromatografie, genetică, batimetrie, topografie, ecologie, radiometrie, atmosferă și climatologie, biodiversitate.

Responsabilii de laboratoare au făcut câte o scurtă trecere în revistă a aparaturii, cu detalierea caracteristicilor tehnice ale celor mai relevante echipamente achiziționate și utilizate în cadrul proiectului și a rezultatelor obținute în fiecare din numeroasele domenii de cercetare vizate.  

Finalul conferinței a fost rezervat discuțiilor referitoare, pe de o parte, la asigurarea sustenabilității IC REXDAN prin scrierea și implementarea constantă de proiecte și prin completarea rețelei de specialiști locali cu specialiști internaționali, și, pe de alta, la creșterea vizibilității activităților desfășurate și rezultatelor obținute în cadrul acestei infrastructuri.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email