UGAL

 

Contact

  Logo Ingineria Materialelor și a Mediului
  Adresă:  Str. Domnească, nr.111, Galaţi, 800201
  Telefon: 0336 130 223
  Fax: 0236 460 754
  E-mail: -
  Website:  https://www.imm.ugal.ro
  Hartă: Locație
     
aciee
 

Prezentare

 

Prin Ordinul ministrului învăţământului nr.7751/1990 s-a înfiinţat Facultatea de Metalurgie cu specializările: Siderurgie, Turnarea metalelor, Deformări plastice şi tratamente termice, având în structura sa trei catedre: Metalurgie extractivă şi tehnologia materialelor, Elaborarea şi turnarea aliajelor, Deformări plastice şi tratamente termice.

În anul 1991, prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 5599/1991, a fost completată denumirea facultăţii, acesta devenind Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, în condiţiile în care la structura sa academică s-au adăugat specializările: Ştiinţa materialelor şi Cocsochimie.

Anul 1997, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3946/1997, reprezintă începutul pregătirii seriilor de studenţi în domeniul Ingineria mediului, specializarea Gestiunea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilor.

Încă un moment important în evoluţia facultăţii îl reprezintă înfiinţarea studiilor de masterat prin hotărâre a guvernului României (HG 999/2000) şi Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3932/2001. Astfel, începând cu anul universitar 2001/2002 au luat fiinţă cursurile de masterat în specialităţile: Procese şi tehnologii performante pentru calitatea materialelor şi a mediului, Ştiinţa materialelor metalice avansate, şi, începand cu anul universitar 2005 - 2006, cursurile de masterat în specialitatea: Nanomateriale, nanotehnologii şi materiale multifuncţionale.

Începând cu anul universitar 2013-2014, prin HG 69/2013 facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului.

Facultatea este organizată pe două departamente: Știința și Ingineria Materialelor și Ingineria Mediului si Sisteme Tehnologice Metalurgice iar activitatea de cercetare se desfasoara prin trei centre de cercetare: calitatea materialelor si a mediului, Nanostructuri şi materiale funcţionale și Interfeţe - tribocoroziune şi sisteme electrochimice.

   
 

Conducere

 
  Decan: Prof. dr. ing. Marian Bordei
  Prodecan: S.l. dr. ing. Ștefan Baltă
     
aciee
 

Departamente

  Departamentul de Stiința și Ingineria Materialelor
  Departamentul de Ingineria Mediului și Sisteme Tehnologice Metalurgice
   
 

Specializări

  Licență
 • Ingineria Materialelor
  • Informatică aplicată în ingineria materialelor
  • Știinţa materialelor
 • Inginerie Mediului
  • Ingineria și protecția mediului în industrie
 • Inginerie Industrială
  • Ingineria securităţii în industrie
  Master
 • Ingineria Materialelor
  • Procese performante pentru calitatea materialelor și a mediului în industrie
  • Nanotehnologii și materiale funcționale
 • Ingineria Mediului
  • Dezvoltare durabilă și securitate în industrie (în limba engleză)
  • Calitatea mediului și dezvoltare durabilă
  Doctorat
 • Ingineria materialelor
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email