UGAL

Autori: Cristina-Mihaela Popescu și Floriana Popescu
ISBN-13: 978-620-0-43785-3/ISBN-10: 6200437858
EAN (European Article Number): 9786200437853
Nr. pagini: 372
Data apariției: 2021-06-09
Editura: LAP Lambert Academic Publishing
Această carte constituie partea a doua a monografiei dedicată studiului eponimelor, eponimismelor și al eponimiei, continuând călătoria deschisă de Eponymization as a key to Immortality (LAP-Lambert, 2021) într-un univers atât de puțin cunoscut din perspectiva lingvistică. De-a lungul istoriei lor, eponimele au desemnat o amplă și cuprinzătoare categorie denominativă care include nu numai eponime ci și metafore, metonimii, toponime și antonomaze. În ciuda sensului generalizator al termenului „eponim”, evident în diverse lucrări, atât „eponimele” cât și „eponimismele” reprezintă clase lexicale independente și clar delimitate care sunt caracterizate de o foarte mare flexibilitate și de disponibilitatea de a forma cuvinte noi. Capacitatea de adaptare formală (afixare, compunere, trunchiere etc.) și accesibilitatea morfologică asigură specificitatea eponimismelor în raport cu toate celelalte categorii de cuvinte aparținând grupurilor de „onime” precizate mai sus.

Volumul face o descriere cuprinzătoare a eponimismelor, grupându-le într-o mare varietate de clasificări bazate nu numai pe diverse criterii ci și pe relații etimologice, lexicale și/sau semantice. Interpretând taxonomiile din literatura de specialitate, aceasta monografie sintetizează informațiile existente și avansează concepte și formule nemenționate anterior. În paginile volumului se regăsesc detalii privind relațiile de sinonimie, antonimie, paronimie și polisemie manifeste la nivelul eponimismelor consemnate în literatura de specialitate și mult îmbogățite cu descoperiri ale creațiilor recente. Îmbinând în mod profitabil noțiunile proprii studiilor lexicale cu expertiza din domeniul terminologiei medicale (deoarece ponderea eponimelor și  a eponimsmelor este cu mult mai pregnantă în limbajul medical comparativ cu limbajul științific), această monografie este o apologie a culturii și a istoriei culturii eponimelor care ascund  în fiecare nume personal o minunată poveste de viață.  

Sesizând marile diferențe dintre cultura și literatura eponimică în abordările referitoare la construcțiile de acest tip din limbile engleză și română, volumul sugerează câteva direcții de cercetare care ar putea contribui la popularizarea eponimelor și a eponimismelor românești în cultura universală.   

 

Cartea poate fi achiziționată online, de la una dintre  următoarele adrese:

https://www.morebooks.shop/store/gb/book/the-fellowship-of-eponyms-and-eponymisms/isbn/978-620-0-43785-3

https://www.amazon.com/Fellowship-Eponyms-Eponymisms-linguistic-approach/dp/6200437858/ref=sr_1_4?dchild=1&qid=1625812244&refinements=p_27%3ACristina+Popescu&s=books&sr=1-4

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email