UGAL

Autori: Floriana Popescu și Cristina-Mihaela Popescu
ISBN-13: 978-620-3-86975-0/ ISBN-10: 6203869759
EAN (European Article Number): 9786203869750
Nr. pagini: 324
Data apariției: 2021-06-04
Editura: LAP Lambert Academic Publishing

Această carte constituie prima parte a unei monografii care explorează universul fascinant al eponimelor, o categorie lexicală marginalizată nu numai în lingvistica autohtonă ci și în cea franceză, de exemplu. Studiul eponimelor și al eponimismelor este plasat, pentru prima oară în literatura de specialitate, în cadrul teoretic al „eponimizării”. Construit în cultura europeană pe parcursul a unui secol și jumătate de scrieri cu caracter istoric, memorialistic, istoriografic, documentar, științific și/sau terminologic, nu s-a concretizat până acum într-o lucrare de anvergura acestei monografii, un cadru propriu denumit „eponimizare”. Numeroase teorii moderne ale interpretării etimologice, principii și criterii de clasificare, migrații lexicale și metamorfoze semantice constituie o bază solidă pentru formarea de noi cuvinte derivate din antroponime. Eponimizarea sau transformarea numelor de persoane în cuvinte comune a fost cel mai adesea conceptualizată ca fiind o „practică”, o „strategie” sau „tradiție” și, extrem de rar, ca un „proces”.

Eponimizarea nu a fost niciodată interpretată dintr-o cuprinzătoare perspectivă lingvistică, deși contribuția acestui proces de formare a cuvintelor a fost bine reprezentată atât la nivelul limbii engleze cât și cel al limbii române.

Într-o abordare descriptivă unică, acest studiu monografic pune într-o lumină nouă acele cuvinte marginalizate în mod eronat în multe școli europene de lingvistică pentru că sunt legate etimologic de numele de persoane. Analiza noastră sparge gheața și aduce în centrul atenției această resursă lexicală inepuizabilă. Prin conținutul simplu și coerent, împletind cunoștințele de lingvistică ale uneia dintre autoare cu expertiza terminologică a unui medic primar lucrarea pledează pentru respectul față istoria și cultura națională, pentru recunoașterea rolului jucat de eponime și eponimisme dezvoltarea vocabularului unei limbi și pentru utilizarea acestora dintr-o lungă serie de motive expuse atât în primul cât și în al doilea volum al monografiei.

Volumul poate fi achiziționat online, accesând:

https://www.morebooks.shop/store/gb/book/eponymization-as-a-key-to-immortality/isbn/978-620-3-86975-0

https://www.amazon.com/Eponymization-Key-Immortality-linguistic-approach/dp/6203869759

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email