UGAL

Autor: Marta Antoanela Mardar
ISBN: 978-606-17-1603-6
Nr. pagini: 336
Anul apariției: 2020
Editura: Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2020

Founded on the conscientious research of relevant studies on the topic,  “A Multifaceted Approach to Collocations in English, Romanian and Italian” is a scientifically valid book which provides, on the one hand, a thorough review of collocations in those languages and the different approaches to their study, with particular reference to the perspectives of lexical semantics and stylistics, and on the other, an interlinguistic approach to translating English collocations into Romanian and Italian, as applied to different text types. 

The comparative-contrastive perspective on the terminology used in English, Romanian and Italian studies on lexical patterns and the Appendices at the end of the book represent a truly original contribution made by the author, with the Appendices proving to be a particularly useful tool for understanding the various means of organizing collocations according to different criteria, and also for translating both general and specialized English collocations into Romanian and Italian.
 
Professor Federica Scarpa
University of Trieste, Italy
 
Bazată pe o cercetare conștiincioasă a studiilor relevante în domeniu, “A Multifaceted Approach to Collocations in English, Romanian and Italian” este o lucrare validă din punct de vedere științific, care oferă, pe de o parte, o prezentare detaliată a colocațiilor în limbile vizate și a diferitelor abordări identificate în studierea acestora, o atenție deosebită acordându-se perspectivelor semanticii și stilisticii lexicale, iar pe de altă parte, o abordare interlingvistică a traducerii colocațiilor din limba engleză în limbile română și italiană, în diferite tipuri de texte.

Prezentarea comparativ-contrastivă a terminologiei utilizate cu referire la îmbinările lexicale fixe în limbile engleză, română și italiană și anexele de la sfârșitul acestui studiu reprezintă contribuția cu adevărat originală a autoarei, acestea dovedindu-se un instrument deosebit de util pentru înțelegerea modului de organizare a colocațiilor în funcție de varii criterii și pentru traducerea, din limba engleză în limbile română și italiană, a colocațiilor folosite în contexte generale și specializate.
 
Profesor Federica Scarpa
Universitatea din Trieste, Italia
 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email