UGAL

 Încasarea  taxei de şcolarizare, tranşa I - 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 24.09.2020 – 15.10.2020.

 Taxele de studii se achită până la data de 15.10.2020 la:

 • Sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter) (numerar și POS) pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie;
 • În corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS) pentru studenții facultăților: Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Istorie, Filosofie şi Teologie, Știința și Ingineria Alimentelor, Inginerie, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Arhitectura Navală, Litere, Științe și Mediu, Arte;
 • Sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS) pentru studenții facultăților: Economie şi Administrarea Afacerilor și Educaţie Fizică şi Sport;
 • Sediul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, Calea Călărașilor nr. 29, sala E1 (numerar și POS) ;
 • Sediul Facultăților: Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Știința și Ingineria Alimentelor, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Litere se poate face plata doar cu ajutorul cardului bancar prin POS.

PROGRAM CASIERII  ÎNCASARE TAXE anul universitar 2020-2021 perioada 24.09.2020 - 15.10.2020:

Joi-Vineri      24-25.09.2020     8.30-16.00 
Sâmbătă    26.09.2020   9.00-15.30
Duminică   27.09.2020   9.00-15.30

Perioada 28.09-15.10.2020  

Luni-Joi     8.30-16.00 
Vineri   8.30-14.00

Pentru plata taxelor studenţii trebuie să se prezinte la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act aditional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății unde este înmatriculat;
 • pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard, secretariatul va elibera un bon cu valoarea taxei în anul universitar 2020-2021 și valoarea primei tranșe.

Taxa de studii poate fi plătită și online folosind următoarele coordonate:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, specializarea, forma de învățământ (zi sau IDFR), taxă de școlarizare.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email