UGAL

Înscrierea studenților în anul universitar 2019/2020 se face în perioada 26.09.2019 – 04.10.2019 indiferent de anul de studiu, achitarea taxelor urmând să se facă după programul de mai jos. 

Pentru încasarea taxelor de școlarizare la formele de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, cu frecvență redusă, precum și a taxei de înmatriculare în anul I buget, studenții se vor prezenta la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter), conform următorului grafic:

Nr. crt. Facultatea Anul I buget
Anul I–VI taxă
forma de învățământ cu frecvență/ ID/FR
1. Inginerie 26.09.2019 – 15.10.2019
2. Arhitectură Navală
3. Știința și Ingineria Alimentelor
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Educaţie Fizică şi Sport
6. Litere
7. Științe și Mediu
8. Istorie, Filosofie și Teologie
9. Economie şi Administrarea Afacerilor
10. Științe Juridice, Sociale și Politice
11. Medicină și Farmacie
12. Arte
13. Inginerie și Agronomie din Brăila

26.09.2019 – 04.10.2019

Achitarea taxelor are loc la sediul facultății din Brăila, Str. Călărași nr. 29
(sala de Lectură)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email