UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează concurs de recrutare și selecție pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei în cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu”, POIM 120890.


Anunț angajare proiect (.pdf)
Cerere înscriere membru proiect (.doc)
Memoriu justificativ proiect (.doc)
Declarație proiect (.doc)