UGAL

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi anunță rezultatele  finale ale selecției partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Proiectelor colaborative de Cercetare - Granturi norvegiene, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

Proces verbal cu rezultatele finale ale selecției (.pdf)