UGAL


ANUNŢ

 
IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.12.2019, ora 12.00, în sala Q 27 a Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: „CERCETĂRI PRIVIND PREZENȚA METALELOR GRELE ÎN ECOSISTEMELE ACVATICE NATURALE ȘI ANTROPOGENE DIN SUD-ESTUL ROMÂNIEI”, elaborată de doamna SIMIONOV M. IRA-ADELINE, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Inginerie industrială.
 
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte 
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Director General Platforma de cercetare multidisciplinară ReForm UDJG
Conducător de doctorat
Prof. univ. Emerit dr. ing. Victor CRISTEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Mircea-Nicușor NICOARĂ (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Cercet. șt. gr. II dr. ing. Mioara COSTACHE (CV)
Director Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură, Nucet
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Antoaneta ENE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat