Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

În cadrul proiectului „Excelența în educație și cercetarea științifică în contextual internaționalizării și globalizării la Dunărea de Jos, GO-UGAL”, finanțat prin contractul nr. CNFIS-FDI-2017-0050, Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România, se vor organiza cursuri de perfecționare a cunoștințelor de limba engleză. 


Prof. dr. Lidia BENEA (RO-84) și Conf. Dr. Ing. Gheorghe GURĂU (RO-85) de la Facultatea de Inginerie au primit MEDALII de ARGINT la EUROINVENT 2017 - EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION, eveniment știinţific desfășurat la Iași în perioada 25 - 27 mai 2017, unde s-au prezentat 267 participanţi din 37 de țări.

În 9 iunie 2017, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din București a avut loc Workshop-ul “Information system for foodsafety and quality management for fish and fishery products”, în cadrul căruia a fost lansată Platforma TraSiPesc -  sistem informatic pentru gestiunea calităţii peştelui şi produselor de pescărie.


Facultatea de Litere, prin Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism, Centrul de Cercetare “Comunicare interculturală și literatură” şi Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central şi Sud-Est Europene organizează, pe 10 iunie, Colocviul Internaţional“Andrei Grigor", cu tema: “Literatura centrală şi sud-est europeană. Abordări interdisciplinare”.


Duminică, 18 iunie 2017, începând cu ora 12,30, Ansamblul PSALTERION, condus de prof. univ. dr. Gabriel Bulancea, de la Facultatea de Arte, vă invită la recitalul vocal-instrumental intitulat inCANTUS.

Un recital despre curajul asumării libertății și al meditațiilor în jurul tainelor creștine ale suferinței, răscumpărării, iertării, iubirii și a păcii care decurge din toate acestea.


Facultatea de  Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi sub egida Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER), Societăţii Academice de Management din România (SAMRO) şi European Foundation of Management Development (EFMD) organizează Conferinţa internaţională „Riscul în Economia Contemporană”, în perioada  9 – 10 iunie 2017.
 


Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi  la propunerea Facultăţii  de  Economie şi Administrarea Afacerilor are onoarea de a conferi titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti.


În perioada 8-9 iunie 2017, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va găzdui cea de a V-a ediție a Conferinței Științifice a Școlilor Doctorale. Această manifestare a devenit tradiție pentru cercetarea științifică gălățeană, prima manifestare de acest gen organizându-se în anul 2013.


Studenți gălățeni ai Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați au reuşit, la nivel național, să se claseze pe primele poziţii la Concursul Național Studențesc de Grafică Inginerească și Design Industrial, concurs organizat sub egida Societăţii Române de Grafică Inginerească – SORGING. 


Marți, 30.05.2017, de la ora 15.00, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, în colaborare cu Institutul Transfrontalier de Studii Internaţionale şi Justiţie Penală şi Centrul de Documentare Europeană, organizează Masa Rotundă sub genericul „Reflecții asupra Sistemului Constituțional american”, avându-l ca invitat special pe Excelența Sa Consulul onorific al României în Texas – Statele Unite ale Americii, domnul Nelu Prodan. Evenimentul va avea loc la Biblioteca Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, sala AE 103.