UGAL

Lansarea proiectului Be Antreprenor!
Anunț selecție grup-țintă
Anexa 1 - Calendar selecție
Anexa 2 - Grilă de evaluare
Anexa 3 - Model declarație pentru evitarea dublei finanțări (doc)
Anexa 4 - Model declarație prelucrarea datelor cu caracter personal (doc)
Anexa 5 - Model prezentare postdoctoranzi (doc)
Anexa 6 - Model declarație privind încadrarea în domeniile de specializare inteligentă (doc)
Anexa 7 - Ordin MEN
Model cerere doctoranzi (doc)
Model cerere cercetatori postdoctoranzi (doc)