UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 87 din 21 mai 2020


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 21 mai 2020,


HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea Regulamentului de organizare și de funcționare a Comisiei juridice și de etică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Revizia 1 a Procedurii pentru susținerea online a tezelor de doctorat, având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație,  Revizia 1 a Procedurii pentru susținerea online a tezelor de abilitare, având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Procedura pentru susținerea activităților de evaluare a studenților în anul universitar 2019-2020. (Anexa 4)

Art. 5. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Procedura pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, de masterat și a programelor de studii postuniversitare în anul universitar 2019-2020. (Anexa 5)

Art. 6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cererea formulată de domnul prof. univ. dr. habil. Laurențiu-Gabriel Talaghir, cadru didactic titular al Departamentului sporturi individuale și kinetoterapie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități de cercetare, în calitate de colaborator cu contract de muncă la distanță, pentru o perioadă de un an, la South Ural State University, Departamentul Physical Education and Health, Chelyabinsk, Federația Rusă.

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU
 

Anexa nr. 1 Modificarea Regulamentului de organizare și de funcționare a Comisiei juridice și de etică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați
Anexa nr. 2 Revizia 1 a Procedurii pentru susținerea online a tezelor de doctorat, având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România
Anexa nr. 3 Revizia 1 a Procedurii pentru susținerea online a tezelor de abilitare, având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România
Anexa nr. 4 Procedura pentru susținerea activităților de evaluare a studenților în anul universitar 2019-2020
Anexa nr. 5 Procedura pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, de masterat și a programelor de studii postuniversitare în anul universitar 2019-2020