UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 43 din 12 februarie 2020


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 12 februarie 2020,


HOTĂRĂŞTE:Articol unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, cererea formulată de Ileana COSTACHE, absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în sesiunea septembrie 2020.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU