UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 140 din 7 octombrie 2019
 

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 7 octombrie 2019,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, înființarea Școlii doctorale de Științe biomedicale în cadrul IOSUD-UDJG.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, noua organigramă a Consiliului pentru studiile universitate de doctorat. (Anexa 1)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei pentru bază materială, buget și finanțe a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, taxele de școlarizare pentru studiile universitate de doctorat pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat Taxa de școlarizare
Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică 10.000 lei
Inginerie industrială
Științe fundamentale și inginerești     Ingineria materialelor 10.000 lei
Ingineria sistemelor
Inginerie electrică
Calculatoare și tehnologia informației
Biotehnologii
Ingineria produselor alimentare
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Chimie
Medicină
Științe socio-umane Filologie 8.000 lei
Istorie
Economie
Management
Știința sportului și educației fizice

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, demararea procedurilor stabilite de către ARACIS pentru evaluarea domeniului de masterat Istorie din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie.

Art. 5. Se aprobă cererile de prelungire a perioadei studiilor doctorale, conform rezoluției Consiliului pentru studii universitare de doctorat, formulate de studenții doctoranzi cuprinși în Anexa 2.

Art. 6. Se aprobă cererile de întrerupere a perioadei studiilor doctorale, conform rezoluției Consiliului pentru studii universitare de doctorat, formulate de studenții doctoranzi cuprinși în Anexa 3.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU


Anexa nr. 1 Noua organigramă a Consiliului pentru studiile universitate de doctorat
Anexa nr. 2 Cereri de prelungire a perioadei studiilor doctorale aprobate
Anexa nr. 3 Cereri de întrerupere a perioadei studiilor doctorale aprobate