UGAL

Senatul universitar
 
HOTĂRÂREA
nr. 84 din 11 iunie 2019

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Metodologiei de organizare a referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului la nivelul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
 
Senatul universitar, în data de 11 iunie 2019,

 
HOTĂRĂŞTE:

 
Art. 1. Se validează rezultatul referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, referendum desfășurat în data de 7 iunie 2019. 
 
Art. 2. Modalitatea de desemnare a rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, pentru mandatul 2020-2024, este pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal.
 
 
Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU