Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 53 din 14 aprilie 2017


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 14 aprilie 2017,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se validează Raportul anual al rectorului privind starea Universității „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2016, în baza referatelor întocmite de comisiile de specialitate ale Senatului universitar. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație și cu avizul pozitiv al comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, Raportul Comisiei de calitate a Universității „Dunărea de Jos” din Galați pe anul 2016. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație și cu avizul pozitiv al comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, Raportul de activitate al Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic pe anul 2016. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, la propunerea decanului Facultății de Arhitectură Navală, numirea domnului prof. dr. ing. Dan Constantin Obreja în funcția de prodecan.

Art. 5. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD-UDJG, cererile de prelungire/întrerupere a perioadei studiilor doctorale formulate de următorii studenți doctoranzi, astfel:
 • Bandi I. Alexandru-Cristian, anul IV, domeniul Inginerie industrială, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu scutire de taxă (ultima), conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015.
 • Baicu O. Laurențiu-Marius, anul IV, domeniul Ingineria sistemelor, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu scutire de taxă (ultima), conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015.
 • Bogdan I. Alina (Petre), anul III, domeniul Filologie, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare buget cu bursă MEN și POSDRU PERFORM, prelungire 12 luni, cu taxă, începând cu data de 1 octombrie 2016, cu condiția returnării sumelor primite de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în cadrul proiectului.
 • Bujor E. Alina (Pintilii), anul IV, domeniul Filologie, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu taxă.
 • Ciubucciu I. George, anul IV, domeniul Ingineria sistemelor, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu scutire de taxă (ultima), conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015.
 • Diaconu G. Dragoș, anul IV, domeniul Inginerie industrială, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu scutire de taxă (ultima), conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015.
 • Dimofte C. Eugen, anul IV, domeniul Inginerie mecanică, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu scutire de taxă (ultima), conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015.
 • Ionescu C. Andreea, anul IV, domeniul Filologie, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu scutire de taxă (ultima), conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015.
 • Miron V. Mihaela, anul IV, domeniul Ingineria sistemelor, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu scutire de taxă (ultima), conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015.
 • Niculescu V. Mircea, anul IV, domeniul Inginerie industrială, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu scutire de taxă (ultima), conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015.
 • Rodeanu S. E. I. Magdalena-Silvia (Baștiurea), anul IV, domeniul Inginerie mecanică, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 12 luni, începând cu data de 1 octombrie 2016, cu taxă.
 • Rotaru F. Florentina (Paraschiv), anul III, domeniul Inginerie mecanică, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare buget cu bursă MEN și POSDRU ExcelDOC, prelungire 12 luni, cu taxă, începând cu data de 1 octombrie 2016, cu condiția returnării sumelor primite de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în cadrul proiectului.
 • Scarlat I. Ioana-Raluca (Vișan), anul VII, domeniul Filologie, forma de învățământ fără frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu taxă.
 • Șeremet Ș. Valeriana (Petcu), anul IV, domeniul Filologie, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungire 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu taxă.
 • Nechita N. Manuela, anul V, domeniul Inginerie mecanică, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, întrerupere 6 luni, începând cu data de 1 aprilie 2017.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU


Anexa nr. 1 Raportul anual al rectorului privind starea Universității „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2016
Anexa nr. 2 Raportul Comisiei de calitate a Universității „Dunărea de Jos” din Galați pe anul 2016
Anexa nr. 3 Raportul de activitate al Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic pe anul 2016