UGAL

Declanșare procedură de atribuire proiecte din planul sectorial de CDI al MC 2019


Procedura de atribuire a proiectelor:
Nr. crt. Denumire proiect Valoare alocată, din care:
Total 2019
0 1 2 3
1. Cercetări privind riscurile cauzate de materialele destinate contactului cu alimentele, pe grupe de materiale. Armonizarea cu legislația europeană 2.000.000 1.300.000
2. Cercetări privind fortifierea produselor alimentare cu ingrediente funcționale obținute din subproduse vinicole 2.000.000 1.300.000
3. Determinarea metodologiei şi coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice 2.000.000 1.300.000
4. Metode şi tehnici inovative pentru evaluarea intervenţiilor de conservare-restaurare şi urmarirea de conservare a construcţiilor tradiţionale din România 2.000.000 1.200.000
5. Tehnologii de realizare a lucrărilor agricole utilizând utilaje ecologice 2.500.000 1.700.000
6. TOPO-TRANSILVANIA: o inițiativă multidisciplinară europeană cu aplicație la zona din interiorul Carpaților de Sud-Est 800.000 600.00
7. Soluţii inteligente de protecţie a podurilor utilizând straturi antifisură din fibră de sticlă şi betoane autoderapante 1.700.000 1.400.000
  Total Plan sectorial 13.000.000 8.800.000

se realizează în conformitate cu HG nr.1266/2004, OMCI nr. 288/07.05.2019 (Anexa1, Anexa1a) şi OMCI nr.289/07.05.2019.

Expresia de interes pentru fiecare proiect poate fi propusă de un singur participant, sau de un grup (consorțiu de participanți asociați, persoane juridice care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului), și se poate depune până la data de 23.05.2019, ora 14.00 la sediul MCI din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poștal 010362.

Model de formular pentru expresia de interes.

Participanții trebuie să se încadreze în categoriile de unități și instituții prevăzute la articolele 7 si 8 din OG nr.57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Sursă anunț: http://www.research.gov.ro/ro/articol/3781/programe-na-ionale-plan-sectorial