UGAL

20 Martie 2020 este ziua în care comunitatea academică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați sărbătorește 72 de ani de existență, prin apariția, atunci, a Facultății de îmbunătățiri funciare – primul pas către construirea acestui puternic centru de producere și promovare a științei, tehnologiei și culturii ce reunește, astăzi, 14 facultăți cu profiluri ce acoperă o mare diversitate de domenii. 

Statutată prin Carta universitară, această sărbătoare este, totodată, una a întregii comunități gălățene, nu doar prin aceea că astfel se onorează existența celei mai mari instituții de învățământ superior din sud-estul României, ale cărei performanțe de cercetare sunt binecunoscute, ci și prin fericita coincidență cu nașterea, acum 200 de ani, a domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Născut la Bârlad, primul domnitor al României a fost pârcălab de Galați, amprenta personalității sale regăsindu-se în memoria colectivă a oamenilor și a locurilor – campusul universitar de pe strada Domnească îi poartă numele, reședința din Galați a domnitorului este, astăzi, unul dintre muzeele importante ale orașului, un liceu gălățean de prestigiu și-a asumat moștenirea spirituală a emblematicului domn – Colegiul Național „Al. I. Cuza”, o impresionantă statuie și o stradă îi perpetuează amintirea.

În contextul măsurilor speciale de prevenție adoptate la nivel național, activitățile programate pentru sărbătorirea Zilei Universității din acest an vor fi amânate, însă, în spiritul acestei duble aniversări, le transmitem tuturor studenților, cadrelor didactice, membrilor personalului didactic auxiliar și nedidactic, calde urări de La mulți ani, sănătate, putere de muncă și împliniri!
 
Conducerea Universității „Dunărea de Jos” din Galați
Rector,
Prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu 
Președinte al Senatului Universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău