UGAL

Obiectivul general al Conferinței de la Galați "Conservation of Danube Sturgeons - a challenge or a burden", organizată în comun de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Sturioni, Habitate Acvatice și Biodiversitate) cu DSTF (Task Force Dunărea Sturgeon), Ministerul Apelor și Pădurilor din România, Ministerul Mediului din România, ANPA (Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură), 
WSCS (World Sturgeon Conservation Society) și WWF (World Wide Fund for Nature), sub patronajul Președinției Române a SUERD (Strategia UE pentru regiunea Dunării) și al Academiei Române, în perioada 28-30 octombrie 2019, a fost să stabilească acțiunile necesare în vederea conservării populației de sturioni critic periclitate, din bazinul Dunării și al  Mării Negre și salvarea acestora de la dispariție.

În cadrul conferinței au participat 120 de delegați din administrația pescăriei, administrația apelor și mediului, comunitatea științifică și din societatea civilă din România, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia, Croația, Slovenia, Austria, Germania, Elveția, Franța, Italia, Belgia, Danemarca, Canada și reprezentanți ai Comisiei Europene, astfel că putem spune că a fost pentru prima dată, în istoria discuțiilor pe tema conservării sturionilor, la care au participat reprezentanții ai statelor din bazinul Dunării și al Mării Negre.

Principalul obiectiv a fost sprijinirea punerii în aplicare a Planului de Acțiune Pan European pentru Sturioni (PANEUAP, adoptat prin Convenția de la Berna și avizat în conformitate cu Directiva privind habitatele UE) în bazinul Dunării.

Conferința s-a concentrat, de asemenea, pe elaborarea de mesaje cheie pentru factorii de decizie din toate instituțiile relevante și alte organizații/instituții interesate, ca bază pentru modelarea acțiunilor viitoare și a căilor de urmat, necesare pentru salvarea sturionilor de la dispariție. 

„Declarația de la Galați” pentru conservarea sturionilor din Dunăre și Marea Neagră, a fost adoptată în unanimitate de toți participanții la conferință, mesajul acesteia fiind destinat să servească drept bază pentru activitățile de conservare a sturionilor, necesare în regim de urgență în toate țările și sectoarele, pe toate nivelurile relevante.

«Cred cu tărie faptul că „Declarația de la Galați" va reprezenta începutul unor noi și mult mai puternice colaborări între specialiștii și oficialii din țările riverane Dunării și Mării Negre. Motto-ul conferinței a fost „împreună pentru sturioni" și consider că va devenii calea care trebuie urmată pentru viitorul Sturionilor din Dunăre și Marea Neagră pentru că aceste specii de pești „nu au frontiere" de aceea necesită o atenție deosebită și un efort transfrontalier pentru o mai bună conservare și redresare a populațiilor aparținând acestor specii. Această declarație comună, adoptată în data de 29 Octombrie 2019 la Galați în cadrul conferinței internaționale, va produce contextul necesar pentru a începe „tratarea  cauzelor și nu a efectelor" care au cauzat scăderea populațiilor de sturioni și bineînțeles îmbunătățirea situației actuale a sturionilor din Dunăre și Marea Neagră», a declarat Tudor IONESCU - Director al Centrului de Cercetare și Dezvoltare pentru Sturioni, Habitate Acvatice și Biodiversitate și organizator al conferinței.
 
Varianta oficială în limba engleză poate fi citită aici: Galati Declaration
Varianta tradusă în limba română poate fi citită aici: Declarația de la Galați