UGAL

Dunărea și Marea Neagră reprezintă unicul ecosistem acvatic din lume unde se regăsesc 6 specii sălbatice de sturioni, și anume: Cega (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) respectiv Viza (A. nudiventris Lovetsky, 1828), specii reofile care trăiesc și se reproduc în Dunăre respectiv: Morunul (Huso huso Linnaeus,1758), Nisetrul (A. Gueldenstaedtii B&R 1833), Păstruga (A. stellatus Pallas, 1771) și Șipul (A. sturio Linnaeus, 1758) specii anadrome, care se reproduc în Dunăre și trăiesc în Marea Neagră.

Sturionii reprezintă o valoare inestimabilă pentru biodiversitatea acvatică din Dunăre și Marea Neagră, aceștia fiind declarați oficial de International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) - ”Flagship Species for the Danube River”. 

Scăderea dramatică a populațiilor de sturioni din ultimele secole, a făcut ca mai multe instituții și organizații internaționale să tragă un semnal de alarmă cu privire la pericolul dispariției acestor specii preistorice și în același timp să propună măsuri concrete de conservare și redresare a populațiilor sălbatice.

Sturionii nu au granițe sau țară, arealul acestora fiind foarte vast și cuprinzând toate țările riverane Dunării și Mării Negre, de aceea eforturile, pentru salvarea acestor specii de la dispariție trebuie, să fie comune și coordonate pentru a avea succes. 

În acest context și prin semnarea oficială, de către 50 de state europene, a Planului de Acțiune Pan-European pentru salvarea acestor specii, Centrul de Cercetare pentru Sturioni, Habitate Acvatice și Biodiversitate din cadrul Universității „Dunărea de Jos ” din Galați, a inițiat organizarea Conferinței Internaționale ”Conservation of Danube Sturgeons - a challenge or a burden?”.

În perioada 28-30 Octombrie, vor fi prezenți la Galați atât reprezentanți din cadrul instituțiilor și organizațiilor naționale și internaționale, care au în atribuții reglementarea legislativă și protecția speciilor periclitate de pești cât şi cei mai importanți experți naționali și internaționali, cu experiență vastă în cercetarea și monitorizarea sturionilor.

Evenimentul de înaltă clasă, organizat de UDJG, se va desfășura sub Patronajul Academiei Române și al Președinției Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), în colaborare cu DSTF (Danube Sturgeon Task Force), MAP (Ministerul Apelor și Pădurilor), MM (Ministerul Mediului), ANPA (Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură), WSCS (World Sturgeon Conservation Society) şi WWF (World Wide Fund for Nature) în parteneriat cu INCDD (Institutul Național Delta Dunării); IUCN Sturgeon Specialist Group (International Union for Conservation of Nature); Consiliul Județean Galați; Muzeul de Științele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galati.

„Fiind cea mai mare şi prima conferință organizată la nivel regional, pe această temă, din ultimii 30 de ani, ne propunem găsirea unor soluții concrete, pentru conservarea și redresarea populațiilor de sturioni din Dunăre și Marea Neagră, în concordanță cu Planul de Acțiune Pan European pentru Sturioni. Considerăm că a venit timpul să facem o analiză complexă, la scară regională, care să identifice cauzele ce au dus la declinul acestor specii și care să genereze soluții pragmatice pentru tratarea cauzelor și nu a efectelor produse de acest declin”, a declarat Directorul Centrului de Cercetare pentru Sturioni, Tudor Ionescu.

Conferinţa Internațională ”Conservation of Danube Sturgeons - a challenge or a burden?” este totodata prilejul pentru demararea unor parteneriate interinstituționale internaționale, cu scopul de a aplica măsuri concrete, administrative și științifice, pentru ca această ”bogăție vie” să dăinuie peste veacuri.