UGAL

În perioada 22-23 iulie 2019, Prof. Dr. Vijay Khare (M.Sc.Ph.D), director  al International Centre, Savitribai Phule Pune University și Dr. Bhosale Sushama Jayant, președinte al Mamasaheb Mohol College Pune, din India, au vizitat Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în baza acordului de colaborare academică pe care cele două instituții de învățământ superior l-au încheiat în anul 2017.

Vizita a avut ca scop dezvoltarea parteneriatului în activități de cercetare, academice și culturale, precum și crearea de oportunități pentru participarea la proiecte comune, cu diferite surse de finanțare. 

În cadrul vizitei, oaspeții din India au avut întâlniri cu echipa de management a universității, s-au prezentat oportunitățile comune de colaborare și au vizitat centre de cercetare cu activități în domeniul strategic Bioeconomie, Centrul integrat de cercetare, expertiză și transfer tehnologic în industria alimentară (Bioaliment-TehIA) și Centrul de cercetare/documentare europeană și analiză pentru marketing (CDEAMIA). 

Rezultatele vizitei sunt conexe activităților proiectului cu titlul Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați (EXPERT), Nr. 14PFE/17.10.2018.

În baza aceluiași acord de colaborare academică, o delegație a UDJG a participat în luna martie a acestui an la Conferința „Impact of Social Media on Peace&Security”, desfășurată în India, prilej cu care a vizitat Savitribai Phule Pune University.