UGAL

Domnul prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu, președintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a participat, astăzi, 10 mai 2019, la lucrările Conferinței Europene de Psihiatrie și Sănătate Mintală „Galatia 2019”. În cuvântul său, domnul profesor Georgescu a mulțumit participanților pentru eforturile depuse în activitatea profesională dar mai ales în cea de cercetare științifică, menționând că acest domeniu este unul de mare actualitate.

Totodată, președintele senatului universitar a precizat că Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați este puternic sprijinită de conducerea instituției și că, deși este o facultate tânără în România, a înregistrat rezultate notabile pe multiple planuri între care și această ramură a medicinei - Psihiatria, dovadă fiind dezvoltarea extraordinară a prezentei conferințe, care a inclus în program de aproape două ori mai multe secțiuni decât edițiile precedente și se bucură de o participare mult mai largă.