UGAL

Parteneriatul, colaborarea și implicarea sunt principiile ce ghidează activitatea Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie (FIFT), în cadrul căreia sunt realizate activități și proiecte atât pentru studenți, cât și pentru elevii aflați în ani terminali. Partenerialul dintre facultate și liceele din Galați a devenit o prioritate, iar rezultatele parteneriatelor se reflectă în numărul mare de elevi ce vizitează facultatea.

Din anul 2018 a fost introdus programul „Student pentru o zi”, ce constituie o punte de legătură între elevi și facultate. Prin intermediul acestuia se realizează un parteneriat instituțional vizând colaborarea cadrelor didactice și transferul de cunoștințe student-elev. La fiecare activitate sunt implicați studenții ce au participat la diferite proiecte, conferințe, simpozioane, ateliere sau alte activități ce au contribuit la formare profesională a acestora.

FIFT își dorește astfel să evidențieze importanța implicării pe perioada studiilor prin modele de bună practică. Activitățile realizate la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie se bucură de un mare număr de participanți ce doresc să cunoască mai bine programele de studiu, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră și proiectele derulate de studenții facultății.

Pe 16 aprilie, 120 de elevi de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Galați, însoțiți de 6 cadre didactice, au fost oaspeții FIFT și au avut prilejul de a discuta subiecte de interes, precum: fake news, oportunități pentru tineri, oportunități educaționale, facilități, carieră, succes și implicare civică. Evenimentul a avut o abordare duală, una din partea decanului facultății și a doua din partea președintelui Consiliului Studențesc FIFT,  Marius Petică. 

Motto-ul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie este: „Decide pentru tine. Alege-te pe tine!” și acesta se reflectă în activitățile realizate la nivelul facultății, atât pentru studenți, cât și pentru elevi.