Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Acad. Prof. univ. dr. Victor Spinei
Acad. Prof. univ. dr. Victor Spinei, istoric medievist de reputaţie internaţională, este un vechi şi constant preţuitor şi susţinător al învăţământului istoric gălăţean şi al cercetării de specialitate în domeniul istoriei şi arheologiei din cadrul Facultăţii şi Universităţii noastre.

Acad. Spinei se bucură de o solidă reputaţie naţională şi internaţională, fiind considerat la nivel mondial printre cei mai de seamă specialişti ai istoriei migraţiilor târzii şi ai impactului invaziilor mongole asupra continentului european. 
 
Opera ştiinţifică impresionantă a Acad. Prof. univ. dr. Victor Spinei, care cuprinde şi volume publicate de prestigioase edituri internaţionale ca Brill, ca şi întreaga activitate profesională a d-sale, în calitate de cercetător şi Director al Institutului de Arheologie din Iaşi al Academiei Române, i-au adus deplina recunoaştere prin alegerea ca membru titular al Academiei Române – iar din 2015 ca Vicepreşedinte al celui mai înalt for al consacrării ştiinţifice din România – şi ca membru corespondent al Deutsche Archäologische Institut.
 
Acad. Prof. univ. dr. Victor Spinei se bucură de o binemeritată notorietate în mediul cultural–academic şi universitar românesc şi european, de vizibilitate şi recunoaştere internaţională datorate operei ştiinţifice, cercetărilor de specialitate şi responsabilităţilor instituţionale îndeplinite exemplar, prin obţinerea de rezultate remarcabile şi durabile.
 
La propunerea Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi au acceptat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos” domnului Acad. Prof. univ. dr. Victor Spinei, Vicepreşedintele Academiei Române, în semn de recunoaştere şi înaltă apreciere a contribuţiei d–sale la dezvoltarea cercetării fundamentale în domeniul ştiinţelor umaniste şi la sporirea vizibilităţii şi prestigiului internaţional ale învăţământului superior românesc.

Festivitatea de decernare a distincției va avea loc pe data de 17 martie 2017, ora 12.00, în Sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.