UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei 2 a procedurii de recrutare și selecție personal desfășurate în vederea angajării în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.

Rezultate interviu (.pdf)