UGAL

Programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul
terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.

Programare interviu (.pdf)