UGAL

Rezultatele procedurii de selecție - etapa 1 în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul
terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.

Borderou rezultate (.pdf)